Gwaha dɨ haka ɓwaare

Viwudǝ malɨmtǝ ɗom-ɗomtǝ ka kwa Ɓwaatye no dɨ mǝ gwaha dou. maa ɓa mba vo taa mgban dɨ ɓa mba ɗa hiutǝ.na mǝ na saa nǝ myaa penǝ a haa lyentǝ.Tɨfo stadium